Kaukopalvelutilaus | Interlibrary loan request

Kaukolainaamme aineistoa kotimaisista ja ulkomaisista kirjastoista ainoastaan LUT Groupin ja Helsingin yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille /The interlibrary loan service is only available for students and staff of LUT Group and University of  Helsinki

Tilaajan tiedot / Contact information

LAMKin opinnäytetyötä varten / For the purpose of Lahti UAS thesis

Yliopisto-opiskelijan tiedot / University students

Muu tilaus / Other

Tilattavan teoksen tai artikkelin tiedot /  Item or article details

Tarvitaan viimeistään / Needed before

Voidaan tilata myös ulkomailta / Can be ordered abroad

Myös lukusalilainat / Reading room loans accept

HUOM! Myös noutamattomasta kaukolainasta peritään hinnaston mukainen maksu.
NB! A fee will be charged for each uncollected interlibrary loan, please see price list.

TIlausta koskevat lisätiedot / Further information:

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn / Permission for processing personal data Tämä kysymys on pakollinen