ÄIJÄVIRTAA–RYHMÄN PERUSTAMISILMOITUS
 
ÄijäVirtaa -projekti kerää tällä lomakkeella tiedon alkavista Äijä-ryhmistä.  Tämä tieto on tärkeää tiedottamisen, kehittämisen ja koulutuksen vuoksi. Tiedot myös päivitetään mm. www.aijavirtaa.fi – sivustolle, josta muut paikkakuntalaiset voivat löytää ryhmäsi.  Projektin velvoite on myös raportoida rahoittajalle Äijä-toiminnan määrästä ja sisällöistä.
1. Perustiedot
RYHMÄN PERUSTAMISAJANKOHTA
RYHMÄN NIMI
OSALLISTUJIEN LUKUMÄÄRÄ
KOKOKOONTUMISPAIKKA
KUINKA USEIN KOKOONNUTTE
2. VETÄJÄN / VETÄJIEN YHTEYSTIEDOT (Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) 
3. SAAKO TEITÄ TIEDOTTAA ÄIJÄVIRTAA-PROJEKTIIN LIITTYVISTÄ TEEMOISTA?
4. KUVAA LYHYESTI RYHMÄN TOIMINTA-AJATUS
5. ONKO RYHMÄN PERUSTAMINEN OLLUT MYÖNTEINEN KOKEMUS? 
6. MINKÄLAISTA APUA TAI TUKEA KAIPAAT RYHMÄN TOIMINTAAN ÄIJÄ-VIRTAA PROJEKTIN TYÖNTEKIJÖILTÄ?
7. MUU PALAUTE