Vapaudenpuiston puiden jatkokäsittely

Vapaudenpuiston remontin alta poistetut puut on viety väliaikaiseen varastoon.

Olemme tutkineet puiden runkojen kuntoa ja soveltuvuutta jatkojalostukseen puun työstön ammattilaisten kanssa. Varastoidut puulajit ovat poppeleita, mäntyjä, koivuja ja muutama muu lehtipuulaji.
Suurimmat rungot ovat poppelia, joka on puuaineksena kevyttä ja pehmeää, mutta myös heikkoa.

Kaupunki pohti miten puista olisi jatkossa iloa mahdollisimman monelle, ja puuaineksen haasteet huomioiden päädyimme massiiviseen penkkiin. Kaupunki aikoo teettää rungoista istuskelupenkkejä, joita on tarkoitus sijoitella näkyville, yleisille paikoille eri kaupunginosiin. Penkkeihin käytetään myös runkoja, jotka ovat osin jo lahonneet.

Osa puista on jatkokäsittelyä ajatellen niin lahoja, että niistä ei ole järkevää työstää mitään, vaan ne viedään kaupungin puistometsiin lahopuiksi ja jatkossa kodiksi ötököille ja muille lahopuulajeille.

Osa puiden rungoista, esimerkiksi penkkien reunaosien puumateriaali sahataan kaupungin omaan käyttöön. Tätä puumateriaalia käytetään esim. päiväkotien kalusteissa ja varusteissa.

Ohuet oksat ja latvukset haketetaan kaupungin pensasistutusten katteeksi.


Kysely on auki 30.6.2019 asti. Tiedotamme kyselyn tuloksista loppukesästä.

1. Lahopuut puistometsiin. Minne sinä haluaisit lisätä puunrunkoja lahopuuksi?

2. Massiivipenkki yleiselle alueelle. Minne sinä haluaisit penkin sijoittaa?