Anmälan till ordverkstad i Helsingfors, Esbo, Vanda 2019-2020

1. Anmälan till ordverkstad Den här frågan är obligatorisk

2. Kontaktuppgifter

3. Deltagaren får finnas med i artiklar, på foton i media samt i de filmer som grupperna skapar Den här frågan är obligatorisk

4. Deltagarens texter och andra skapelser får dokumenteras och publiceras Den här frågan är obligatorisk

5. Mitt barn/ungdom deltog i en ordkonstgrupp förra läsåret Den här frågan är obligatorisk

6. Saker som är viktiga att veta (ev allergier, sjukdomar, specialbehov, mm.)

7. Vi fick information om ordkonstgruppen via: