Tiedontuottajien kesätapaaminen Hanasaaressa ma 17.6.2019

Tervetuloa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämään Tietontuottajien kesätapaamiseen ma 17.6. kello 9.30-15.30 Hanasaareen (Hanasaarenranta 5, Espoo)!


Ilmoittautumisen yhteydessä Sinua pyydetään valitsemaan työpajasi teema. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

1. Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
 
Kuinka hyvin oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan?
Mitkä tekijät edistävät tai estävät oppimista ja osaamisen vahvistamista?
Miten edistetään oppimisen ja osaamisen kehittämistä kohti tulevaisuuden osaamistarpeita ja jatkuvaa oppimista?
 
 
 2. Yhdenvertaisuuden edistäminen

Mikä on koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa?
Mitkä tekijät edistävät ja estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista?
 

3. Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen

Miten koulutusjärjestelmä toimii kokonaisuutena?
Millaisia vaikutuksia koulutusuudistuksilla on ollut?
Millainen on koulutusjärjestelmän reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin?
 
 
4. Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Miten laadunhallinta toimii ja tukee johtamista ja jatkuvaa kehittämistä?
Miten toimintakulttuuri tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista?
Miten yhteisöllisyys ja eri toimijoiden osallisuus toteutuu?
 
 
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen pe 17.5. mennessä sekä kertomaan kiinnostuksestanne lyhyen alustuksen (5-10 min) pitämiseen osana työpajatyöskentelyä. Ilmoittautuminen on sitova. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu, joten jos et pääsekään paikalle, ilmoitathan siitä välittömästi alla olevaan osoitteeseen.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa arviointisuunnittelija Hanna Väätäinen (p. 029 533 5568, hanna.vaatainen@karvi.fi).

1. Osallistujan tiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Mikä tapahtuman teemoista on lähimpänä omaa tutkimustasi tai kiinnostuksen kohdettasi? Valitse 2 kiinnostavinta tärkeysjärjestyksessä. Tavoitteena on, että jokainen pääsisi osallistumaan ensimmäiseksi valitsemaansa teeman mukaiseen työpajaan.

3. Kerro omasta tutkimuksestasi lyhyesti valitsemaasi teemaan liittyen (esim. keskeisimmät julkaisusi, projektit, mahdolliset alkavat hankkeet ja linkit niihin). Käytämme tietoa tapahtuman suunnittelussa sekä tulevan yhteistyön pohjana.

4. Olen halukas pitämään lyhyen alustuksen tutkimukseeni liittyen iltapäivän teemakohtaisessa työpajassa (5-10 min, muutama keskeinen havainto).

5. Alustukseni alustava otsikko/aihe

6. Erityisruokavaliot

7. Loppumalja

8. Tällä lomakkeella kerättyjä tietoja käytetään tilaisuuden järjestelyjen toteuttamiseen eikä niitä luovuteta muuhun tarkoitukseen. Nimeä ja sähköpostiosoitetta käytetään tilaisuuden sähköpostijakelussa. Tietoja säilytetään ja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti. Tämä kysymys on pakollinen. Tämä kysymys on pakollinen