Katkon tyytyväisyyskysely 2018

Yleistä

1. Monennella vuosikurssilla olet?

2. Miten viihdyt Katkolla?

(1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=hyvin, 4=erittäin hyvin)
1
2
3
4

Tiedotus

3. Mistä saat parhaiten tietoa Katkon toiminnasta?

(Voit valita 1-3 vaihtoehtoa)
Voit valita 1 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

4. Miten arvioisit Katkon tiedotusta eri kanavilla

(1=erittäin huono, 2=huono, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä)
1
2
3
4
Instagram
Facebook
Sähköpostilista
Nettisivut
Ilmoitustaulu

5. Oletko tyytyväinen Katkon nettisivuihin? (voit myös kommentoida aihetta)

6. Vapaa sana tiedotuksesta

Koulutuspolitiikka (kopo)

7. Tiedätkö omista vaikutusmahdollisuuksistasi yliopiston sisällä? (voit myös kommentoida aihetta)

8. Onko tiedotus tiedekunnassa ja yliopistolla tapahtuvista muutoksista riittävää? (voit myös kommentoida aihetta)

9. Oletko osallistunut kopo-tapahtumiin (esim. valitusillat, kopokaljat)

10. Mitkä ovat olleet suurimmat syyt kopo-tapahtumien väliin jättämiseen?

(Valitse 1-3 vaihtoehtoa, voit myös kommentoida aihetta)
Voit valita 1 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

11. Mitä toivoisit Katkon kopo-toiminnalta?

Sosiaalipolitiikka (sopo)

12. Koetko tietäväsi tarpeeksi opiskelijoiden hyvinvointiin ja toimeentuloon liittyvistä asioista? (voit myös kommentoida aihetta)

13. Onko viestintä sosiaalipoliittisista asioista (ks. yllä mainitut) riittävää? (voit myös kommentoida aihetta)

14. Oletko osallistunut Katkon järjestämiin kuukausittaisiin hengailutapahtumiin (esim. lautapeli- ja leffailta tai bingo)

15. Mitkä ovat olleet suurimmat syyt hyvinvointitapahtumien väliin jättämiseen?

(Valitse 1-3 vaihtoehtoa, voit myös kommentoida aihetta)
Voit valita 1 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

16. Mitä toivoisit Katkon sopo-toiminnalta?

17. Millaisia kuukausittaisia hengailutapahtumia toivoisit Katkon järjestävän?

Työelämä

18. Valitse alta ne Katkon työelämätapahtumat, joihin olet osallistunut

19. Mitkä ovat olleet suurimmat syyt työelämätapahtumien väliin jättämiseen?

(Valitse 1-3 vaihtoehtoa, voit myös kommentoida aihetta)
Voit valita 1 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

20. Kuinka hyödyllisiksi koet Katkon järjestämät työelämätapahtumat?

(1=Hyödytön, 2=melko hyödytön, 3=hyödyllinen, 4=erittäin hyödyllinen)
1
2
3
4
Duunisafari
Excel-koulutus
Työelämäekskursio
Cv-klinikka
Cv-kuvaus

21. Mitä toivoisit Katkon työelämätoiminnalta?