PAUT-hankkeen alkukartoituskysely

PAUT-hankkeen tavoitteena on lisätä autismin kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä osallistumismahdollisuuksia, vertaistukea ja tietoa palveluista sekä niihin tulossa olevista muutoksista. PAUT-verkoston toiminta-aluetta ovat pääkaupunkiseutu ja Keski-Uudenmaan kunnat. 

Haluamme vastata sinun ja perheesi tarpeisiin. Täsmennämme ja suuntaamme hanketta tämän kyselyn tulosten perusteella. Käytämme kyselyn yhteenvetoa vaikuttamistoiminnassamme.  Hankkeen aikana tulemme seuraamaan, miten onnistumme näissä tavoitteissa. Kysely on täysin anonyymi eikä yksittäisiä vastauksia julkaista.

Haluamme kuulla juuri sinun mielipiteesi!

Kyselyn alussa on väittämiä PAUT-hankkeen tavoitteista.  Tämän jälkeen on kysymysryhmiä vertaistuesta, erilaisista palveluista ja niihin liittyvistä kokemuksista sekä kerhotoiminnasta. Kyselyssä on myös mahdollista kirjoittaa omia mielipiteitäsi erillisiin kommenttikenttiin.

Kiitos ajastasi ja arvokkaista mielipiteistäsi! 

Ystävällisin terveisin

PAUT-hankkeen yhdistykset:
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Suomen Autismiyhdistys ry
Vantaan autismin kirjo ry


Lisätietoja kyselystä antavat projektipäällikkö Maarit Kuoppala, maarit.kuoppala@paut.fi, puh. 040 6766 039 ja projektityöntekijä Eetu Karppanen, eetu.karppanen@paut.fi, puh. 040 66 00 515. 

1. Alla on PAUT-hankkeen tavoitteita mittavia väitteitä. 
Vastaa väittämiin asteikolla 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa, eikä mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
 

Autismin kirjon henkilöä koskevista lakisääteisistä ja muista viranomaispalveluista  on riittävästi tietoa saatavilla.

 

Muutostilanteissa tietoa palveluista on helposti saatavilla. Muutostilanteita ovat esimerkiksi elämäntilanteen muutokset, palvelutarjonnan muutokset, muutto tms.

Autismin kirjon henkilöille ja heidän perheilleen on tarjolla riittävästi vertaistukea.

Tarjolla olevasta vertaistuesta on tiedotettu riittävästi.

Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistysten vapaaehtoistoiminta on houkuttelevaa ja innostavaa.

Autismin kirjon henkilöille on riittävästi vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia ja virkistystoimintaa.

Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistykset tuntevat autismin kirjon henkilöiden ja perheiden tarpeet ja valvovat näiden etuja pääkaupunkiseudulla.