Lukijakysely

Kysely on suunnattu Hollolan Sanomien ja Uuden Lahden lukijoille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää mitä kyseisten lehtien lukijat lehdeltään haluavat. Kyselyä käytetään Turun ammattikorkeakoululle tehtävään journalistiopiskelija Antti Hartikaisen opinnäytetyöhön. Kyselyn vastauksia hyödynnetään lehtien kehittämisessä ja tulokset välitetään Hollolan Sanomien ja Uuden Lahden toimituksiin.

Yksittäisiä vastaajia ei tunnista opinnäytetyöstä eikä lehdille toimitettavasta kyselyvastausten raportista. Aineistoa analysoidaan koko vastaajajoukon tasolla. Mikäli vastaaja antaa yhteystietonsa (vapaaehtoista) jatkoyhteydenottoa varten kyselylomakkeen lopussa, ne jäävät ainoastaan opinnäytetyön tekijän haltuun ja hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.

Kyselyyn vastaamisessa voi kestää noin 5-10 minuuttia.

Lisätietoja kyselystä saa sähköpostiosoitteesta: antti.hartikainen@edu.turkuamk.fi

Sivu 1/5 - taustatiedot

1. Sukupuoli

2. Ikäryhmä

3. Kotikunta

4. Kumman lehden lukija olet ensisijaisesti? Vastaa jatkossa tämän lehden näkökulmasta kysymyksiin. Tämä kysymys on pakollinen

5. Olen lukenut ainakin osittain edellisistä neljästä Hollolan Sanomien tai Uuden Lahden lehdistä