Kysely hotelli- ravintola ja cateringaloista 2019

1. Mielikuvani alla olevista väittämistä lisäävät/vähentävät halukkuuttani työskennellä hotelli- ravintola ja cateringalalla
(1=vähentää, 5=lisää kiinnostavuutta

Vähentää
2
3
4
Lisää
Kansainvälisyys
Työilmapiiri
Ruokakulttuuri
Makujen maailma
Työaikojen monipuolisuus
Monipuoliset työtehtävät
Osa-aikatyö
Keikkatyö
Nopea työllistyminen
Erilaiset työympäristöt
Kausiluontoisuus
Asiakkaat
Kiire
Pakkotahtisuus
Palkka
Alan arvostus
Työn fyysisyys

2. Mikä muu vaikuttaa halukkuuteesi työskennellä hotelli- ravintola ja cateringalalla?

3. Kuinka mielelläsi hankkisit tietoa työllistymisestä hotelli- ravintola ja cateringalalle seuraavista tietolähteistä, tai kysyisit jos joku asia askarruttaa? 1=En mielelläni, 5=Erittäin mielelläni

En mielelläni
2
3
4
Erittäin mielelläni
Internetistä
Puhelimitse
TE-toimistosta
Muusta virastosta
Yhteisestä palvelupisteestä,
jossa myös työnantajia paikalla
Ystäviltä, tuttavilta
Sosiaalisesta mediasta

4. Kerro tarkemmin mikä olisi suosikkitapasi ja miksi?

5. Mistä muualta voisit hankkia tietoa?

7. Sukupuolesi?