Jäälin asukaskysely syksy 2018 varttuneempi väestö

Jääli on aktiivisten, eri-ikäisten ihmisten kehittyvä kaupunginosa. Jääli 2026 -vision mukaisesti Jäälin asuinaluetta kehitetään yhteisöksi, joka luo ja tarjoaa edellytyksiä asukkaiden osallisuudelle sekä aktiiviselle ja toimivalle arjelle.

Tällä kyselyllä selvitetään jääliläisten kokemuksia, ajatuksia ja näkemyksiä arjen sujuvuutta kannattelevista ja haastavista asioista, tarjolla olevista palveluista ja toimintamahdollisuuksista sekä Jäälistä asuinyhteisönä ja osallisuuden areenana.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Jäälin yhteistyöryhmän, varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä. Aineistoa voidaan hyödyntää tutkimustyössä.

Millainen on sinun Jääli 2026 -visiosi? Mielipiteesi on meille tärkeä!

Lisätietoa:

Yhteistyöryhmä:  Birger Ylisaukko-oja, birger.ylisaukko-oja@pp.inet.fi

Varhaiskasvatus: Juha-Matti Pyykkönen, juha-matti.pyykkonen@ouka.fi

                                Merja Sillanpää, merja.sillanpaa@ouka.fi

                                Paula Alajarva, paula.alajarva@touhula.fi

Perusopetus:        Pasi Timonen, pasi.timonen@ouka.fi

Nuorisopalvelut:  Emilia Majahalme, emilia.majahalme@ouka.fi

Kirjasto:                 Sirpa Kakko, sirpa.kakko@ouka.fi

Kolmas sektori:    Airi Martikainen, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri, airi.martikainen@mll.fi