eFöräldrarådet –förfrågning 2019

Trivseln och tryggheten är viktiga saker i barnsjukvården. En angenäm omgivning kan lindra barnets rädsla för sjukhusvistelse. Vi vill gärna höra dina åsikter angående trivseln på våra barnenheter (barnavdelningen, barnpolikliniken, barnneurologiska enheten, intensivövervakningsavdelningen för nyfödda samt barndejouren).

1. Mitt barn har vårdats

Är våra barnenheternas utrymme barn- och familjevänliga?

Ge din uppskattning på en nummerskala (10-4)

Om du har besökt på flera ställen, kommentera varje enhet separat.

2. Barnavdelning

Enhetens vitsord (10 = mycket bra, 4 = mycket dålig)

10
9
8
7
6
5
4
Med tanke på integriteten
Med tanke på trivsel
Med tanke på stimulering
Med tanke på trygghet

3. BARNPOLIKLINIK

Enhetens vitsord (10 = mycket bra, 4 = mycket dålig)

10
9
8
7
6
5
4
Med tanke på integriteten
Med tanke på trivsel
Med tanke på stimulering
Med tanke på trygghet

4. BARNNEUROLOGISKA ENHET

Enhetens vitsord (10 = mycket bra, 4 = mycket dålig)

10
9
8
7
6
5
4
Med tanke på integriteten
Med tanke på trivsel
Med tanke på stimulering
Med tanke på trygghet

5. BARNDEJOUR

Enhetens vitsord (10 = mycket bra, 4 = mycket dålig)

10
9
8
7
6
5
4
Med tanke på integriteten
Med tanke på trivsel
Med tanke på stimulering
Med tanke på trygghet

6. INTENSIVÖVERVAKNING FÖR NYFÖDDA

Enhetens vitsord (10 = mycket bra, 4 = mycket dålig)

10
9
8
7
6
5
4
Med tanke på integriteten
Med tanke på trivsel
Med tanke på stimulering
Med tanke på trygghet

7. Annat att kommentera i ärendet: