1 / 5

Arviointikysely 2018

Kyselyssä kartoitamme mielipiteitäsi ja kokemuksiasi Sakke-hankkeen tähänastisesta toiminnasta ja tuloksista. Haluamme tietää miten olemme mielestäsi onnistuneet projektissa ja mitä mieltä olet projektin tähänastisista tuloksista. Vastaamalla kyselyyn autat meitä kehittämään toimintaamme edelleen, jolloin voimme vastata paremmin yhdistysten ja järjestöjen tarpeisiin.

Kysely koostuu järjestötietopalveluun, järjestöyhteistyön toimintamalliin ja järjestöstrategiaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi olemme kiinnostuneet kokemuksistasi liittyen Sakke-hankkeen toimintaan.

Kysely koostuu pääasiassa monivalintakysymyksistä, joten vastaaminen vain noin 6–8 minuuttia. Vastaamisaikaa on joulukuun loppuun asti (31.12.). Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

HUOM! Kysely on osoitettu kaikille, jotka ovat osallistuneet Sakke-hankkeen toimintaan. Mukana on ollut liikuntaseuroja, yhdistyksiä, järjestöjä sekä kaupunkien ja kuntien edustajia. Luettavuuden helpottamiseksi näihin kaikkiin viitataan kyselyssä "taustayhteisönä".

TAUSTATIEDOT

1. Millä toimialalla taustayhteisösi toimii?

2. Millä maantieteellisellä alueella taustayhteisösi toimii?

3. Mikä on roolisi omassa taustayhteisössäsi? Voit valita useamman vaihtoehdon, jos olet aktiivinen monessa organisaatiossa.

4. Mihin Sakke-hankkeen järjestämään toimintaan olet osallistunut?

5. Onko paikkakunnallasi ollut muita hankkeita tai toimintaa, jolla on samantapaisia tavoitteita kuin Sakke-hankkeella?