Aurora-databasens uppdateringsformulär
Om du vill meddela på mer än ett språk, kan de olika språkversionerna skrivas i fälten efter varandra. Aurora kan publicera information på finska, svenska och engelska. Aurora-teamet gör inga översättningar.

Basinformation

Vi ber uppdaterarens e-postadress för bekräftelsemeddelandet. Den kommer inte att publiceras.

Till vilken e-postadress vill du att vi ska skicka uppdateringsförfrågningar i framtiden, om inte till den som anges ovan?

E-postadressen används bara för att skicka en uppdateringförfrågan och, i undantagsfall, för att informera om ändringar i databasen. Adressen kommer inte att publiceras.
Dataskyddspolicy

Ansökningstiden börjar Den här frågan är obligatorisk

Kom ihåg att rapportera året. Återkommande utlysningar kan inte rapporteras i den här sektionen.

Ansökningstiden utgår Den här frågan är obligatorisk

Kom ihåg att rapportera året. Återkommande utlysningar kan inte rapporteras i den här sektionen.

Beskrivning

En kort beskrivning av målgruppen och syftet med finansieringen. Om texten är densamma som den föregående kan du skriva "samma" i fältet.

Anvisningar för ansökan Den här frågan är obligatorisk

En kort beskrivning om hur man ansöker om finansieringen, webblänk till anvisningarna.
Om texten är densamma som den föregående kan du skriva "samma" i fältet.

Kontaktuppgifter

Hur/Var kan sökanden få ytterligare information om ansökan.
Observera att du har skyldighet att meddela de personer vars kontaktuppgifter anges i det här fältet.

Välj ämnesområden som utlysningen gäller Den här frågan är obligatorisk

Information eller kommentarer till dig som uppdaterar Aurora-databasens information