Tekniikan opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus 2018

Työssäkäyntitutkimuksen avulla kartoitamme tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden kesäharjoittelua,
kesätöitä ja opiskelun ohessa tapahtuvaa työskentelyä sekä niiden palkkatasoa.
 
Meille on yhtä arvokasta saada tietoa työskentelystäsi kuin saada tieto siitä, että et ole ollut työssä. Vastaa siis kyselyyn, vaikka et olisi ollut kesällä töissä. Vastaamisesta on hyötyä jokaiselle tekniikan alan opiskelijalle, sillä tavoitteenamme on saada opiskelijoiden harjoittelu laadullisesti ja sisällöllisesti tukemaan mahdollisimman hyvin valmistumisen jälkeistä työllistymistä. Kesätyön palkkasuositukset muodostetaan tämän kyselyn vastausten pohjalta. Mitä paremmin tiedämme todellisen kesätyön palkkatason, sitä paremmin suositukset palvelevat kaikkia työntekijöitä ja työpaikkoja.
 
Vastaamisen jälkeen halukkailla on mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa arvotaan 3 kpl 50 euron arvoisia lahjakortteja Verkkokauppa.comiin. Linkki arvontalomakkeelle avautuu, kun kyselyyn on vastattu.
 
Tietoja tutkimuksen tuloksista saat niiden valmistuttua mm. Insinööriliiton nettisivuilta (www.ilry.fi/tutkittuatietoa). Lisätietoja tutkimuksesta antavat Linda Wikstedt (0201 801 887 / linda.wikstedt@ilry.fi) tai Jenni Larjomaa (0201 801 870 / jenni.larjomaa@ilry.fi).

Muu ammattikorkeakoulu, mikä?

2. Opintojen kesto ja suoritetut opintopisteet

Opintojen kesto ja suoritetut opintopisteet

Kuinka monta opintopistettä olet tähän mennessä suorittanut?

3. Sukupuoli

4. Ikä

vuotta


Muu tutkinto-ohjelma, mikä?

Lukuvuoden syksy 2017 - kevät 2018 aikainen työssäkäynti

6. Työskenteletkö lukuvuoden aikana?

7. Jos työskentelet lukuvuoden aikana jatkuvasti, kuinka monta tuntia viikossa työskentelet keskimäärin?

h/vko

8. Jos et työskentele lukuvuoden aikana, mikä on tärkein syy tähän?

9. Jos työskentelit viime lukuvuoden aikana, kuinka monen eri työnantajan palveluksessa työskentelit (=olit työsopimussuhteessa)?

10. Jos työskentelit viime lukuvuoden aikana, kertyikö työskentelystä koulutusta tukevaa työkokemusta?

11. Jos työskentelit viime lukuvuoden aikana, mikä oli tärkein syy työssäkäyntiin?

12.Työkokemus

Kaikki työkokemuksesi koko työurasi aikana (merkitse vain täydet kuukaudet)
vuotta
kuukautta

Työkokemuksesi omalta opintoalaltasi (merkitse vain täydet kuukaudet)
vuotta
kuukautta