Vad vill du att brandförsvaret ska arbeta med 2020-2023?

Svara på enkäten senast 31 mars. När resultatet av enkäten sammanställts kommer det att finnas tillgängligt på www.uppsalabrandforsvar.se.

1. Vad tycker du att Uppsala brandförsvar ska arbeta särskilt mycket med 2020-2023? Den här frågan är obligatorisk

Kryssa i högst fem alternativ!
Välj högst 5 alternativ
Valda alternativ:0

2. Hur uppfattar du brandförsvaret? Välj det svar som stämmer bäst för dig. Den här frågan är obligatorisk

Stämmer inte alls
Stämmer ganska dåligt
Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Brandförsvaret är bra på att hantera vardagsolyckor, till exempel bostadsbrand, trafikolycka och drunkningsolycka
Brandförsvaret är bra på att hantera större olyckor eller kriser, till exempel en större skogsbrand
Brandförsvaret kommer att bli ännu bättre på att hantera vardagsolyckor, till exempel bostadsbrand, trafikolycka och drunkningsolycka
Brandförsvaret kommer att bli ännu bättre på att hantera större olyckor eller kriser, till exempel en större skogsbrand
Jag har stort förtroende för brandförsvaret
Brandförsvaret är en attraktiv arbetsgivare

3. Finns det något annat du vill passa på att framföra till brandförsvaret?

Frågor om dig

4. Jag bor i: Den här frågan är obligatorisk

5. Jag identifierar mig som: Den här frågan är obligatorisk

6. Ålder: Den här frågan är obligatorisk

Frågor med en asterisk (*) är obligatoriska att besvara.

När du svarat på alla frågor, glöm inte att klicka på knappen ”Skicka”!

Dina svar har registrerats när sidan med texten ”Tack för ditt svar!” visas.