Tietopankki: Tekstiili- ja vaatealan suomalaiset valmistajat ja tuottajat

Tule mukaan tekstiili- ja vaatealan  valmistuksen tietopankkiin! 


Suomen Tekstiili & Muoti ry ylläpitää tietopankkia tekstiili- ja vaatealan suomalaisista valmistajista ja tuottajista. Sivustolta alan toimijat voivat etsiä tuotantoa ja palveluita. Tule mukaan tietopankkiin vastaamalla tähän kyselyyn!

Tällä kyselyllä kerättävä tieto alan yrityksistä edistää koko alan yhteistyötä sekä helpottaa uusien kumppaneiden ja asiakkaiden löytämistä. Valmistuksen tietopankissa esitellään suomalaisia tekstiili- ja vaatealan eri valmistusvaiheita tekeviä yrityksiä. Sivustolta eri toimijat voivat helposti etsiä valmistajia lopputuotteen tai valmistusvaiheen mukaan.

Kartoitamme tässä kyselyssä vain niitä tuotteita ja valmistusvaiheita, jotka toteutetaan yrityksen omissa tehtaissa tai toimipisteissä Suomessa tai ulkomailla. Alihankintana tai sopimuskumppaneilla teettäminen ei kuulu tämän kyselyn piiriin.

Kyselyssä on neljä osiota, joissa kartoitetaan kaikkia eri tekstiilin ja vaatteen valmistusvaiheita materiaalin valmistuksesta lopputuotteen viimeistykseen:
  • Yrityksen perustiedot
  • Yrityksen valmistamat tuotteet, palvelut tai tuotantoprosessit
  • Kiinnostus tarjota tuotantokapasiteettia muille ja mahdollinen minimitilausmäärä
  • Mahdolliset sertifikaatit ja yrityksen omat brändit
 
Turhien kysymysten välttämiseksi kysely muokkautuu yrityksen vastausten mukaan. Kysymysten numerointi voi tämän vuoksi edetä epäloogisesti. Kyselyssä pääsee palaamaan tarvittaessa taaksepäin muuttamaan aiempia vastauksia. Kyselyyn vastaamiseen menee yrityksen toiminnan laajuudesta riippuen 5-20 minuuttia. Yritys voi tarvittaessa päivittää tietoja myöhemmin ottamalla yhteyttä liittoon.
 
Varaamme oikeuden päättää siitä, millä tavoin hyödynnämme saatuja tietoja sivustolla.

Lisätiedot:

Hanne Mikkonen / Tilasto- ja tietoasiantuntija, Suomen Tekstiili & Muoti ry
hanne.mikkonen@stjm.fi / puhelin: 0440 296 152

1. Yrityksen nimi

2. Y-tunnus

3. Yrityksen perustamisvuosi

4. Liikevaihto (tietoa ei julkaista tai luovuteta eteenpäin)

5. Henkilöstö (tietoa ei julkaista tai luovuteta eteenpäin)

6. Yrityksen tietoja tuotannosta, sijainnista ja yhteystiedoista saa julkaista julkisella verkkosivulla internetissä?

7. Yrityksen yhteystiedot julkista palvelua varten

Yrityksen valmistamat tuotteet ja tuotantoprosessit

8. Mitä yritys valmistaa itse? Valitse kaikki yritykseen sopivat vaihtoehdot. Tämän jälkeen jatkokysymykset muokkautuvat näiden vastausten mukaan.