Kysely Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen palveluista
Sukupuoli
Olen
Kohtaatko työssäsi syöpään sairastuneita tai heidän läheisiään?
Oletko Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen jäsen?
Millaisia jäsenetuja toivoisit saavasi?
Mistä haet tietoa Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen palveluista?
Muu, mikä?
Valitse seuraavista palveluista ne, joita yhdistys mielestäsi tarjoaa.
Jokin muu, mikä?
Oletko käyttänyt yhdistyksen palveluita?
Mitä palveluita olet käyttänyt?
Jokin muu, mikä?
Kuinka tärkeänä pidät eri palvelujamme? (1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
1
2
3
4
5
En osaa sanoa
Neuvontahoitajan vastaanotto
Psykoterapeuttinen tuki
Sairauskohtaiset tietopäivät
Kurssit sairastuneille
Kurssit läheisille
Liikuntaryhmät
Henkilökohtainen liikuntaneuvonta
Vertaistukihenkilöt
Vertaistukiryhmät
Virkistystoiminta
Yleisöluennot
Kaikille avoimet terveyttä edistävät kurssit
Yksityinen lääkäriasema
Onko palvelutarjontamme mielestäsi riittävää?
Mitä palvelua pitäisi olla tarjolla?
Suosittelisitko palvelujamme?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En lainkaan todennäköisesti
Erittäin todennäköisesti
En tiedä
Voit halutessasi antaa lisäpalautetta: