Kilju-stoorit muistitietokeräys

Kilju on juoma, joka on liittynyt suomalaiseen nuoruuteen sukupolvien ajan. Tässä muistitietokeräyksessä taltioidaan kiljuun liittyviä kokemuksia ja kertomuksia sotien jälkeisiltä vuosikymmeniltä aina nykypäivään saakka. Kaikki muistelut ovat arvokkaita!

Keräyksen tarkoituksena on tuottaa muisteluista tieteellinen julkaisu ja arkistoida kilju-muistot Nuorisotutkimusseuran arkistoon. Näin myös tulevat sukupolvet voivat perehtyä tähän omaleimaiseen osaan suomalaista nuoriso- ja alkoholikulttuuria.

Kilju-stoorit muistitietokeräys on nuorisotutkijoiden Mikko Salasuo ja Malin Fransberg yhteishanke, jonka avulla tutkijat haluavat selvittää kiljun merkityksiä nuorisokulttuureissa ja eri nuorisosukupolvissa.

Kilju-stoorit voivat olla lyhyitä tai pitkiä, nähtyä tai koettua. Toivomme niiden liittyvän nuoruuteen tai nuorisokulttuureihin ja paikantuvan jonnekin ajanjaksolle 1945–2018. Mukaan voi liittää myös valokuvia tai muuta aiheeseen liittyvää materiaalia (liitetiedostojen maksimimäärä on 10 kappaletta).

Tämän sivuston kautta muistelutekstit välittyvät anonyymeinä Nuorisotutkimusseuraan. Niiden käsittelyssä noudatetaan tutkimuseettisiä käytäntöjä (https://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa). Mikäli tekstissä on henkilötietoja, tutkijat muokkaavat muistelut anonyymeiksi ja poistavat muutoinkin kaikki henkilöiden tunnistamisen mahdollistavan sisällön. Kun tutkijat ovat saaneet valmiiksi aineistosta tehtävän tieteellisen julkaisun, aineisto siirretään Nuorisotutkimuseuran arkistoon.

Lisätietoja: mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi ja malin.fransberg@tuni.fi


Muistelut voi kirjoittaa joko alla olevaan laatikkoon tai lähettää ne liitetiedostona tekstilaatikon alla olevan linkin kautta. Du kan även berätta om dina minnen på svenska!
 

Voit lähettää muistosi myös liitetiedostona.

Yksittäisen vastaajan kaikkien liitetiedostojen yhteenlaskettu tiedostokoko kyselyssä saa olla enintään 40 megatavua (Mt). Sallitut tiedotosmuodot: Excel, PowerPoint, Word, Pdf. .txt, .rtf, .png, .mp3, .waw, .mkv, .mp4, .mpeg, .avi, .zip ja .rar

Vastaajan sukupuoli Tämä kysymys on pakollinen

Vastaajan syntymävuosi Tämä kysymys on pakollinen

Tapahtumapaikkakunta/paikkakunnat Tämä kysymys on pakollinen

Suostun, että muistelut arkistoidaan tutkimuskäytön jälkeen Nuorisotutkimusseuran arkistoon ja luovutan muistelun tekijänoikeudet Nuorisotutkimusseuralle.