Kysely Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille
SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan palveluista

Survey for students of Karelia University of Applied Sciences about SYKETTÄ Joensuu University Sports services.

Tämä kysely liittyy SYKETTÄ-korkeakoululiikunnalle tehtävään opinnäytetyöhön. Antamanne vastaukset tallentuvat anonyymisti. Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa. Toimeksiantaja säilyttää vastaukset ja hyödyntää niitä palveluiden kehittämisessä.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kahden päivän lippu Ilosaarirock-tapahtumaan! Arvontaan jätetyt yhteystiedot eivät yhdisty kyselyn vastauksiin ja kerätyt tiedot poistetaan arvonnan jälkeen.

This survey is a part of a thesis commissioned by SYKETTÄ Joensuu University Sports. The answers will be saved anonymously for the further use to develop the sporting services. Appropriate permission has been given for the survey. A two day ticket to Ilosaarirock Festival will be raffled among all students who answer our survey!  The contact information given for the raffle won't be connected to the answers and will be deleted after the raffle.

1. Ikä/Age Tämä kysymys on pakollinen

2. Koulutusalasi?/Your education field? Tämä kysymys on pakollinen

3. Minkä vuoden opiskelija olet?/How many years have you studied? Tämä kysymys on pakollinen

4. Kuinka usein harrastat liikuntaa?/How often do you exercise? Tämä kysymys on pakollinen