Tervetuloa Autismiymmärrys -hankkeen kartoitukseen!

Tämä kartoitus selvittää, miten autismikirjon ihmiset ovat ohjautuneet erilaisiin palveluihin. Kartoituksen avulla Autismisäätiö voi viestiä hyviä käytänteitä eteenpäin päättäjille ja poliitikoille sekä erilaisille palveluntuottajille ympäri Suomea. Näiden vastausten avulla toivomme muuttavamme ja edistävämme palveluihin ohjautumista helpommaksi sekä saada siten palvelunkäyttäjien ääntä enemmän kuuluviin. 
 
Tavoitteenamme on parantaa autismikirjon henkilöiden kokemaa elämänlaatua ja edistää heidän aktiivista osallistumistaan oman elämänsä tavoitteelliseen suunnitteluun. Osa tuloksista tullaan julkaisemaan Autismisäätiön internetsivuilla autismiymmarrys.fi. Tämän kartoituksen toimeksiantajana on Autismisäätiö.

Luottamuksellisuus
Jokainen vastaus on meille tärkeä, jotta kartoitus antaisi luotettavaa tietoa valtakunnallisesti. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Tulokset laaditaan siten, että vastaajat eivät ole tunnistettavissa eli yksilöitävissä.
 
Vastaajat
Kartoituksen kohderyhmänä ovat vähintään 15-vuotiaat, autismikirjoon liittyvät henkilöt (Autismi ja Asperger). Tarvittaessa autismikirjon henkilön vanhemmat ja tukihenkilöt voivat vastata tähän kyselyyn yhdessä autismikirjon henkilön kanssa.

Ohjeet vastaamiseen
Käy kaikki kysymykset läpi ja vastaa tuntemuksesi mukaan. Vastaa kysymyksiin valitsemalla sinusta sopivin vaihtoehto ja kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 6-15 minuuttia. Jos et osaa tai halua vastata johonkin kysymykseen, niin jätä se kohta lomakkeelta täyttämättä. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.
 
Vastaukset puhelinhaastatteluna
Jos haluat antaa vastauksesi mieluummin puhelimitse, sopii se hyvin. Ilmoita puhelinnumerosi haastattelua varten, niin haastattelijamme ottaa sinuun yhteyttä. Voit ilmoittaa puhelinnumeron
yhteydenottolomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/40CA306DB4FA8873

Arvonta
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan.
 
Kartoituksen toteuttaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Mikäli teillä on jotain kysyttävää kartoituksesta, voitte soittaa tutkimuspäällikkö Petteri Ohtoselle, puh. 040 8268183 tai lähettää viestiä petteri.ohtonen@haaga-helia.fiKiitos vastauksesta!
 
AUTISMISÄÄTIÖ                                 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Vesa Korhonen                                   Petteri Ohtonen
Yhteiskuntasuhdejohtaja                     Tutkimuspäällikkö
1 / 27