EUROPASSIN TILAUSLOMAKE

Jokaisesta Europassista tehdään oma tilauksensa.
Tähdellä (*) merkityt kohdat on täytettävä.

1. Koulutuksen järjestäjä / oppilaitos Tämä kysymys on pakollinen

2. Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

3. Maa, jossa Europassia on tarkoitus käyttää Tämä kysymys on pakollinen

4. Liikkuvuusjakson kesto Tämä kysymys on pakollinen

5. Liikkuvuusjakson rahoitustaho Tämä kysymys on pakollinen

6. Jos "Muu EU:n rahoittama liikkuvuusjakso" tai "Muu rahoitus", mikä? Tämä kysymys on pakollinen

7. Liikkuvuusjaksolle osallistuu Tämä kysymys on pakollinen

8. Osallistujan ikäryhmä Tämä kysymys on pakollinen

Tilaaja sitoutuu toimittamaan Opetushallitukselle pyyynnöstä kopion myöntämistään liikkuvuustodistuksista.
 
Koulutuksen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että koulutusjakso suoritetaan jonkin Euroopan yhteisön yleissivistävän tai ammatillisen ohjelman puitteissa, tai täyttää Euroopan komission asettamat laatukriteerit.