Arvoisa asiakas, 
Haluamme kehittää laboratorion toimintaa ja siksi Teidän mielipiteenne on tärkeä
2. Milloin asioitte toimipisteessämme?
3. Mistä saitte lähetteen laboratoriotutkimuksiin?
4. Keneltä saitte valmistautumisohjeet ennen laboratorioon tuloa?
5. Olivatko saamanne ohjeet riittävät?
6. Miten varasitte ajan laboratorioon
7. Arvioi internetin ajanvarausta
Täysin eri mieltä
Osittain eri mieltä
Ei samaa, eikä eri mieltä
Osittain samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Ajanvaraussivu löytyi helposti
Ajanvarausohjelma oli helppokäyttöinen
Palveluvalikoima näytteenottoon oli selkeä
8. Arvioi puhelinajanvarausta
Täysin eri mieltä
Osittain eri mieltä
Ei samaa, eikä eri mieltä
Osittain samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Puheluun vastattiin nopeasti
Palvelu oli ystävällistä
Palvelu sujui ongelmitta
9. Saitteko ajan laboratorioon toivomaanne ajankohtaan?
10. Onko näytteenottoon ilmoittautuminen opastettu selkeästi?
11. Onnistuiko näytteenotto?
12. Jos vastasitte kysymykseen 11 Ei, valitkaa missä kohdissa näytteenottotilanteessa oli ongelmia
13. Arvioikaa seuraavia kohtia.
1 Heikko
2 Välttävä
3 Kohtalainen
4 Hyvä
5 Erinomainen
Odotustila
Odotusaika
Näytteenottotila
Näytteenottotapahtuma
Henkilökunnan ystävällisyys
14. Voitte halutessanne antaa vapaamuotoista palautetta laboratoriopalvelustamme.
15. Voitte halutessanne antaa yhteystietonne. Kaikkien yhteystietojen jättäneiden kesken arvomme 100 euron S-ryhmän lahjakortin.
Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti