-

Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on edistää kansalaistoimintaa ja kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuotoja. Kyselyllä kerätään tietoja ja näkemyksiä nykylainsäädännön ja käytäntöjen kehittämistarpeista. Voit antaa arvokkaita tietoja ja ehdotuksia yhdistyslain ja muun vastaavan lainsäädännön kehittämiseksi.

Sivulla 1 (kysymykset 1-6) kysytään taustatietoja, sivulla 2 on kysymykset rekisteröityjä yhdistyksiä ja järjestöjä koskevista käytännöistä ja tarpeista (kysymykset 7-45) ja sivulla 3 kysymykset kevyemmin säännellyn toimijaryhmän tarpeesta (kysymykset 46-62). Voit vastata kerralla useammassa eri roolissa, jolloin annat kattavimman kuvan tarpeistasi ja kokemuksistasi käymällä läpi sivut 2 ja 3; pakollista se ei kuitenkaan ole. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata.

Lopuksi voit antaa palautetta kyselystä (kysymys 63) ja ilmoittaa sähköpostiosoitteesi (kysymys 64). Sähköpostiosoitteen antaneet vastaajat pidetään ajan tasalla kyselyn etenemisestä ja hankkeen seuraavista vaiheista.

Vastaamiseen menee n. 10-30 minuuttia. Kysymysten alla olevissa selityksissä on vastaamisen helpottamiseksi annettu ohjeita ja taustatietoja. Sivujen alareunasta löytyvällä "Tallenna ja jatka myöhemmin"-painikkella voit tallentaa ja keskeyttää kyselyyn vastaamisen; palvelu antaa linkin, jonka kautta pääset jatkamaan vastaamista myöhemmin. 

Kysely on auki 3.5.-30.6. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä ja kyselyn tietosuojaselosteen tästä. Kysely on saatavilla myös ruotsiksi (på svenska) ja englanniksi (in English).
TAUSTATIEDOT

1. Vastaajan ikä?

Ikä numeroina

2. Vastaajan rooli

Voit valita yhden tai useamman. Jos valitset useamman, voit kysymykseen 3. vastaamalla kertoa, missä roolissa ensisijaisesti vastaat.

3. Vastaajan ensisijainen rooli

4. Jos vastaat yhdistyksessä mukana olevan roolissa, yhdistys on:

5. Jos vastaat järjestössä, yhdistyksessä tai muussa kansalaistoiminnassa mukana olevan roolissa, mikä seuraavista kuvaa tai liittyy mielestäsi parhaiten toimintaanne?

Valitse niin monta kuin on tarpeen toimintanne kuvaamiseksi. Luokittelun pohjana on käytetty kansainvälistä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden INCPO-luokitusta. Ohessa on esitetty 2., 6. ja 7. –vastausvaihtoehtojen tarkempi sisältö.

2. Kulttuuri ja harrastustoiminta: kulttuuri, taiteet ja muu virkistäytyminen;
6. Kehittäminen ja asuminen: taloudellinen, sosiaalinen ja paikallinen kehittäminen, asuminen, työllisyys ja työllisyysvalmennus;
7. Kansalaistoiminta ja edunvalvonta: kansalais- ja muut edunvalvontaorganisaatiot kuin 8. kohdassa tarkoitetut poliittiset organisaatiot, laki- ja oikeuspalvelut.

6. Jos vastaat yhdistyksen tai järjestön puolesta, yhdistyksessä/järjestössä on

Järjestön osalta lasketaan yhteen järjestön jäsenet ja jäsenyhteisöjen jäsenet. Suuruusluokka-arvio riittää.