Beställningsblankett

                    Modersmål och litteratur
  i slutskedet av den grundläggande utbildningen

 

  (Utvärdering av lärresultat i åk 9)

VÅREN 2019

 

Med den här blanketten kan du beställa utvärderingen i modersmål och litteratur som avgiftsbelagd utvärderingstjänst.
 

Beställningen är bindande. Annuleringsavgiften är 30 % från hela beloppet om beställningen annuleras efter 6.1.2019.

1 av 4