Ehdota Vältä viisaasti -suositusta


Tällä lomakkeella voit ehdottaa Käypä hoito -toimitukselle Vältä viisaasti -suosituksen aihetta. 
Lomakkeen pakolliset kentät on merkitty *-merkillä

Ehdottajataho

Kirjaa tähän ehdottajien nimet ja taustaorganisaatiot

Yhteyshenkilö Tämä kysymys on pakollinen

Vältä viisaasti -suosituksen aihe

Kirjaa tähän mihin sairauteen aihe-ehdotus liittyy

Vältä viisaasti -suositus

Tämä kysymys on pakollinen

Kirjaa tähän ehdotus Vältä viisaasti -suosituksesta. Suosituslauseessa kuvataan vähintäänkin potilasryhmä, jota suositus koskee sekä vältettävä terveydenhuollon toimenpide. Voit tutustua julkaistuihin Vältä viisaasti -suosituksiin.

Perustelu aihe-ehdotukselle

Kuvaa lyhyesti, miksi kyseistä toimenpidettä tai toimintaa tulee välttää. Ota huomioon aihe-ehdotusta tehdessäsi, että aihe on riittävän tärkeä potilaan tai terveydenhuoltojärjestelmän kannalta. Merkittävyyttä tukevat seuraavat seikat: merkittävä haitta potilaalle tai palvelujärjestelmälle, vähintään kohtuullisen laajassa käytössä oleva ei vaikuttava hoito tai kuntoutusmuoto, suosituksella voidaan vaikuttaa käytäntöihin, taloudelliset vaikutukset.

Kirjallisuusviitteet

Listaa tähän kirjallisuusviitteitä, joihin aihe-ehdotus perustuu

Ehdotus asiantuntijoista ja lausunnonantajista

Ehdota 1–3 asiantuntijaa, joita Käypä hoito -toimitus voi konsultoida Vältä viisaasti -suosituksen laatimisen yhteydessä. Nimeä myös 1–3 henkilöä, joille Vältä viisaasti -suositus voidaan lähettää lausunnoille ennen julkaisua.

Kiitos ehdotuksestasi!