Ehdota ympäristöpalkinnon saajaa
Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on teoillaan edistänyt esimerkiksi asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.
1. Ehdotan saajaksi:
2. Perusteluni valinnalle: