Valokuituselvitys 2019 Miukki-Palosaari-Kirkonmäki-Kokkokangas-Pirkkiö

Tornion kaupunki selvittää yhdessä Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan kanssa valokuiturakentamista Tornion kaupungin alueella. Selvitystyö on jatkumoa kolmelle aikaisemmalle Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan ja kyläyhdistysten yhteistyössä toteuttamalle valokuituverkkohankkeelle Tornion eteläisissä osissa. 

Talven 2018-2019 aikana tehtävän selvitystyön tavoitteena on käynnistää uusia valokuiturakentamisen hankkeita Tornion kaupungin alueelle. Työn toisessa vaiheessa vaiheessa selvitetään kiinnostusta valokuiturakentamiseen Miukki-Palosaari-Kirkonmäki-Kokkokangas-Pirkkiö alueella. Aluetta koskeva kysely on käynnissä. Jos alueelta löytyy riittävästi kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon, työ etenee seuraavaan vaiheeseen. 

Lisätietoja: 
tietoverkkosuunnittelija Jarmo Ruohola (Kaakamon tietoverkko-osuuskunta)
puh. 040 151 9757
jarmo.ruohola (at) kaakamo.fi

1. Olen kiinnostunut liittymään Miukki-Palosaari-Kirkonmäki-Kokkokangas-Pirkkiö alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. HUOM! Tämä ilmoittautuminen ei ole vielä sitova.

2. Merkitse talotyyppi

3. Yhteystiedot

4. Lisätietoja