Kvalitetsmätning ur brukarperspektiv för år 2018


Alla brukare som får service av Kårkulla samkommun fyller i enkäten tillsammans med sin handledare eller kontaktperson (eller anhörig).
Svaren behandlas konfidentiellt.
Resultaten används för kvalitetsförbättring på alla nivåer inom samkommunen. Enskilda enheter använder egna resultat för att utveckla verksamheten.
Deadline 31.1.2019.

1. I vilken region bor du? Den här frågan är obligatorisk

2. Vilken typ av service får du av Kårkulla? Den här frågan är obligatorisk