Sairaanhoitajan vuosilomansijaisuudet vaativan erityisen tuen palveluissa
(hakuaika 3.12.2018-15.2.2019 klo 15 ja 20.2.-22.3.2019 klo 15)

1. Henkilötiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Koulutus: Tämä kysymys on pakollinen

(Esim. tutkintoaste / tutkintonimike / oppilaitos / suuntautumisvaihtoehto / valmistumisvuosi / lisätiedot. Hakemasi tehtävän kannalta oleelliset.)

3. Muut koulutukset ja opinnot joista on hyötyä hakemassasi tehtävässä:

(Esim. koulutus / järjestäjä / kesto / lisätiedot)

4. Työkokemus: Tämä kysymys on pakollinen

(Esim. työnantaja / tehtävä/ammattinimike / kesto / tehtävän sisältö. Hakemasi tehtävän kannalta oleelliset.)
Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että antamasi tiedot tallennetaan.