BATSECO-BOAT - Elektronisk enkät till båtklubbar

1. I vilken kommun ligger er båtklubb? (ange gärna plats)

2.

     Hur många båtar har ni på klubben?

3. Hur många av dem har toalett (% / "vet ej")?

4.

      Hur många av båtarna med toalett har tömningsmöjlighet (% / "vet ej")?

5.

      Hur många besökare har ni per säsong (antal)?

6. Har ni tillgång till en tömningsstation? 

7. När installerades stationen?

8. Vilken typ av tömningsstation har ni?