0% Valmis

Liikunnan harrastamista tukevat vammaispalvelut

Hyvä vastaaja!

Opiskelemme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen ohjaajiksi. Teemme opinnäytetyötä vapaa-ajan liikuntaharrastusten vammaispalveluiden toimivuudesta ja riittävyydestä. Tässä kyselyssä vammaispalveluilla tarkoitetaan kuljetuspalveluita, henkilökohtaista apua ja liikunnan apuvälineitä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutkimus toteutetaan internetkyselynä. Tutkimukseen voivat vastata kaikki yli 18-vuotiaat liikkumis- ja/tai toimintaesteiset henkilöt. Tutkimuksessa ei kysytä arkaluontoisia henkilötietoja. Vastauksia ei pysty yhdistämään vastaajiin, joten kysely toteutuu anonyymisti.

Kyselyssä on yhteensä 35 kysymystä. Vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Vastauksesi ovat meille hyvin tärkeitä, että saamme mahdollisimman kattavasti tietoa aiheesta. Kysely on avoinna 18.12.2018-1.3.2019. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää VAU:n toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Voit tarvittaessa pyytää apua kyselyn täyttämiseen, esimerkiksi ohjaajaltasi tai läheiseltäsi. Kerro kyselyn lopussa, jos sait apua vastaamisessa.

Vastattuasi kyselyyn, voit halutessasi osallistua arvontaan. Arvontaan pääset kyselyn viimeiseltä sivulta, linkin kautta. Arvomme kolme kappaletta 50€ arvoisia lahjakortteja urheiluvälineliikkeeseen.

Halutessasi voit tutustua tietojen käsittelyä koskevaan tietosuojailmoitukseen tästä linkistä.

Ystävällisin terveisin, vastauksiasi odottaen
Aino Odedeyi
k8257@student.jamk.fi

Annetta Passi
k8272@student.jamk.fi

1. Olen lukenut edellä kuvatun tekstin ja ymmärrän, että vastauksiani käsitellään nimettöminä. Tämä kysymys on pakollinen