Ulkoilukysely kuntalaisille

Taustatiedot

2. Asumistilanne: Tämä kysymys on pakollinen

3. Postinumero: Tämä kysymys on pakollinen

4. Kuinka usein ulkoilet? Tämä kysymys on pakollinen

Tässä ulkoilulla tarkoitetaan kodin pihapiirin ulkopuolella vapaa-ajalla omin voimin tapahtuvaa, vähintään 15 minuuttia kestävää liikkumista ja oleskelua.

5. Valitse seuraavista ulkoilulajeista kolme itsellesi tärkeintä liikuntamuotoa LUMISEEN AIKAAN Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita 3 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

6. Valitse seuraavista ulkoilulajeista kolme itsellesi tärkeintä liikuntamuotoa SULAN MAAN AIKAAN Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita 3 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

7. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle ulkoilupaikan valinnassa? Arvioi tärkeyttä asteikolla 1-4. 

1=erittäin tärkeä, 2=melko tärkeä, 3=ei kovin tärkeä, 4=ei lainkaan tärkeä.
Tämä kysymys on pakollinen

1
2
3
4
Esteettömyys
Helppo saavutettavuus ilman autoa
Hyvät pysäköintimahdollisuudet
Hyvät opastustaulut ja viitoitukset
Hyvä valaistus
Metsäinen luontoympäristö
Palvelut, kuten kahvila
Rauhallisuus, meluttomuus
Taajamaympäristön tunnelma
Reitti muodostaa kuntoliikuntaan soveltuvan lenkin