Lahden korkeakoulukirjaston hankintaehdotus
Acquisition request for Lahti Academic Library

Tällä lomakkeella voit jättää aineistonhankintaehdotuksen. | Suggest library material for purchase.


Täytä ehdottamasi aineiston (kirja, lehti, eAineisto) tiedot, kuten nimi, tekijä, vuosi, kustantaja, ISBN tai ISSN-numero: |
Fill in all the necessary details, such as (book/journal/database) title, author, publication year, ISBN, ISSN

Jos haluat tiedon hankintapäätöksestä, täytä yhteystietosi: | If you wish to receive the decision concerning your request, please fill in your contact information

Jos haluat jättää ennakkovarauksen, anna kirjastokorttisi numero: | If you wish to place a reservation, please fill in the number of your library card:

Hankintaehdotusta koskevat lisätiedot: |  Further information


Suostumus henkilötietojen käsittelyyn | Permission for processing personal data
Tämä kysymys on pakollinen