LiveFIN 2018

Hyvä elävän musiikin toimija!
Tässä kyselyssä kerätään tilastointia varten tietoa elävän musiikin kentästä vuodelta 2018. Kyselyyn voi vastata mikä tahansa Suomen elävän musiikin toimija, kuten keikkapaikka, festivaali, konserttijärjestäjä tai kulttuuritalo. Vastaaminen ei edellytä LiveFIN ry:n jäsenyyttä.

Kokoomatietoja, joista ei milloinkaan voi erottaa yksittäistä vastaajaa, luovutetaan tilastotietoja kerääville tahoille (esim. Tilastokeskus, OKM) ja niitä hyödynnetään LiveFIN ry:n toiminnassa ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa (esim. Music Finland). Anonymisoituja tietoja voidaan käyttää myös opetuksessa, opinnäytetöissä, tiedejulkaisuissa, mediassa yleisesti sekä ammatillisissa ja tieteellisissä konferensseissa ja tapahtumissa.

Tapahtumapaikkojen osalta kaikki saadut tiedot luovutetaan (vastaajakoodilla, ei nimillä) Live DMA:lle, joka on Euroopan elävän musiikin tapahtumapaikkojen ja festivaalien kattojärjestö. Se kerää vuosittain tietoa alasta kaikista 14 maasta, joissa sillä on jäsenedustus. Live DMA jakaa eteenpäin vain koostetietoa, josta yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Vastaamiseen menee noin 30 min ja avuksi tarvitset tietoa vuoden 2018 musiikkitapahtumatoiminnan tuloista ja kuluista, lipunmyynnistä, kävijämääristä, työntekijöistä ja vapaaehtoisista.
 
Lisätietoja /  LiveFIN ry:
Salla Vallius / salla@livefin.fi
Toiminnanjohtaja - www.livefin.fi

Maarit Kinnunen / maarkinn@ulapland.fi
Tutkija

1. Vastaajan tiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Vastaukseni koskee Tämä kysymys on pakollinen