Hakemus TATU ry:n perhekurssille

TATUn perhekurssi  on tarkoitettu liikenteessä vammautuneille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille perheineen.

1. Hakijan tiedot

Kuntoutujalapsen tiedot

2. Lapselle mieluisat asiat ja mahdolliset harrastukset

3. Lapsen/nuoren vahvuudet

4. Tietoa lapsen arjesta; päiväkoti/koulu, mahdolliset tukitoimet

5. Millaista apua lapsi tarvitsee päivittäisissä toimissaan (kerro myös avustaminen, apuvälineet)

6. Avuntarve päivittäisissä toimissa

Kyllä
Ei
Pukeutuminen
Peseytyminen
Ruokailu
WC-käynneissä
Liikkuminen sisällä
Liikkuminen ulkona
Itsesi ilmaiseminen

7.

Kerro tässä tarkemmin tuentarpeista

8.

Tapaturma/onnettomuus, jossa lapsi/nuori on ollut mukana

Kirjoita lyhyt kuvaus sattuneesta tapaturmasta tai onnettomuudesta, jossa vamma syntyi (vuosi, seuraamus, mahdollinen diagnoosi jne.)

9.

Lääkitys

Kerro millaisia lääkkeitä lapsella/nuorella on tällä hetkellä käytössä ja millaista apua hän tarvitsee lääkityksesi hoidossa.

10. Apuvälineet

 

Kerro millaisia apuvälineitä lapsella/nuorella on käytössä.

11. Erikoisruokavaliot ja allergia
Kerro tässä, jos joku perheessä on yliherkkä ruoka-aineille tai jollakin on muita allergioita. 

12. Muita tärkeitä asioita, joita huomioitava kurssin järjestelyissä
Esimerkiksi huoneessa tarvittavat invavarusteet, sisarusten tuen ja hoidon tarve  jne.

13.

 Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on kurssille? Entä muilla perheenjäsenillä?

14.

Lupa maksusitoumuksen pyytämiseen 

15. Jos et tällä kertaa tule valituksi/pääse osallistumaan kurssille, kurssin järjestäjä saa säilyttää hakemuksen seuraavaa kurssia varten. * Tämä kysymys on pakollinen

16. Lupa tietojen säilyttämiseen kurssiprosessin  ajan

Hakijan tiedot tallennetaan TATU ry:n kurssirekisteriin ja asiakastietojärjestelmäämme Nappulaan. Hakijalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva tieto. Tietojen tarkistusta voi pyytää TATU ry:stä. Asiakkaan tulee esittää tietojen tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna TATU ry:lle.Rekisteriseloste: https://www.tatury.fi/index.php/etusivu/tatu-ry/rekisteriselosteet