Osaamis- ja hyvinvointituki 2019

Kumulan uusi osaamis- ja hyvinvointituki 2019 on nyt haettavissa! Tukea voivat hakea kaikki jäsenet, jotka ovat maksaneet Kumulan jäsenmaksua eli työttömyyskassan jäsenyyttä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana, sekä eläkeläisjäsenet. 

Tukea myönnetään koulutuksiin, tukiin tai tapahtumiin, jotka tukevat hakijan oman osaamisen kehittämistä tai työhyvinvointia. Hakijan tulee perustella hyvin hakemuksessaan, miten kurssi tai tapahtuma kehittää hänen henkilökohtaista ammattiosaamistaan ja parantaa pärjäämistä työmarkkinoilla, tai miten kurssi tai tapahtuma lisää hänen henkilökohtaista työhyvinvointiaan. Esimerkiksi millaisia uusia taitoja opit koulutuksessa ja miten hyödyntäisit niitä työelämässä.

Kurssi/tapahtuma voi olla verkossa järjestettävä tai paikan päällä osallistava. Jäsen voi hakea tukea useampaan kuin yhteen koulutukseen vuodessa, maksimissaan kuitenkin 150 euroa. Samaan koulutuskokonaisuuteen voi hakea tukea kahdesti, mikäli sen kesto ylittää kalenterivuoden. Eläkeläisjäsenet voivat hakea tukea virkistäytymiseen liittyvään toimintaan ja maksettava määrä on enintään 50 % vuosittaisesta tuesta (75 euroa).

Tukea ei myönnetä:
- kuukausimaksuihin (esimerkiksi kuntosalijäsenyydet tai applikaatioiden maksut)
- matka-, majoitus- tai materiaalikuluihin
- osaamiseen, jota jäsen ei voi perustella ammatillisesti tai työhyvinvoinnin kannalta
- yleisluontoisiin tapahtumiin, joiden hyötyä hakija ei voi perustella henkilökohtaisesti

Huom! Hakemukseen tulee liittää kuitti maksetusta osallistumismaksusta.

Kumulan hallitus käsittelee koulutustukihakemukset hallituksen kokouksessa kerran kuussa anonyymisti, jolloin varmistetaan hakemusten tasapuolinen arviointi. Tuki maksetaan seuraavan kuun 15.päivä hakijan tilille. Hallituksella on oikeus päättää tuen myöntämisestä ja kriteerien täyttymisestä. Mikäli tuen hakemiseen liittyen herää kysymyksiä, otathan yhteyttä Kumulan palvelu- ja koulutussuunnittelijaan hanna.harrison@kumula.fi.

1. Yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Henkilötunnus

3. Koulutus, johon tukea haetaan Tämä kysymys on pakollinen

4. Linkki koulutuksen/tapahtuman verkkosivuille tai kuvaus koulutuksen sisällöstä Tämä kysymys on pakollinen

5. Perustelut koulutustuen hakemiselle: Miten koulutus lisää osaamistasi tai työhyvinvointiasi? Tämä kysymys on pakollinen

6. Oletko maksanut Kumulan jäsenmaksua jossakin vaiheessa viimeisen 12 kuukauden aikana? Tämä kysymys on pakollinen

7. Lisää maksukuitti liitteeksi! Tämä kysymys on pakollinen

8. Lisää kuitti liitteeksi!