Vuoden nuori LVI-suunnittelija 2019

1. Ehdokkaan nimi Pakollinen

2. Ehdokkaan yhteystiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero Pakollinen

3. Miksi ehdottamasi henkilö tulisi valita Vuoden nuoreksi LVI-suunnittelijaksi?

4. Merkittävimmät hankkeet, joissa ehdottamasi henkilö on vaikuttanut (max 3).

Kerro myös henkilön roolista hankkeessa.

5. Millä tavoin ehdottamasi henkilö on vaikuttanut työilmapiiriin, onnistuneeseen asiakassuhteeseen tai projektin onnistumiseen?

6. Kuvaus ehdokkaan vapaaehtois-, yhdistystoiminnasta tai luottamustoimista.

7. Muita kommentteja ehdokkaasta.

8. Ehdottajan yhteystiedot Pakollinen

Täytä myös silloin, jos ehdotat itseäsi.
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Yritys / Organisaatio