Uppsalan kunnassa asuvien 65 vuotta täyttäneiden ruotsinsuomalaisten parissa toteutettava kysely

Uppsalan kunnan vanhustenhuoltohallinto käyttää tätä kyselykaavaketta tietojen koostamiseksi meneillään olevaan projektiin, mikä koskee ruotsinsuomalaista vähemmistöä. Tarkoituksena on tutkia ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvien 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten Uppsalan vanhustenhuollosta saamia kokemuksia, sekä miten kunnan edustajat (esimerkiksi avuntarpeenkäsittelijät ja erityishuoltohenkilöstö) kokevat tapaamiset ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. Projektin tavoitteena on luoda osaamispohja informaatiolle ja toimille, sekä tulevien strategioiden ja poliittisten päätösten suunnittelulle.

 

Kyselyssä ei rekisteröidä henkilötietoja. Kyselyssä esitetään vain kysymyksiä, jotka koskevat vastaajan Uppsalan kunnasta ja sen tarjoamasta vanhustenhuollosta saamia kokemuksia.

 

Kyselykaavake koostuu kaikkiaan 24 kysymyksestä, joihin on useita eri vastausvaihtoehtoja.

 

Jos sinulla on hanketta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä (ruotsiksi) projektin vetäjään Jonas Nordiin, vanhustenhuoltohallinon toimeksiantostrategi, puh. 018- 727 8737, sähköposti: jonas.nord@uppsala.se

 

Jos sinulla on kyselyä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä:

Hilkka Wärnbäck, projektityöntekijä, puh. 018-7276541, sähköposti: hilkka.warnback@uppsala.se
Alice Kyander, projektityöntekijä, puh. 018-7276541, sähköposti: alice.kyander@uppsala.se 

 

Jos olet vastannut kyselyyn aiemmin, ei tarvitse vastata uudestaan.

 

 

Kiitos osallistumisesta!