Opiskelijamentorointi 2019
Aktorin hakulomake

1. Yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Työ- ja opiskelukokemus (esim. muut alat). Voit myös liittää CV:n hakemukseen

3. CV

4. Mitä osaan – keskeiset osaamisalueeni ja vahvuuteni

5. Alueet, joilla haluan kehittyä

6. Haluan mukaan opiskelijamentorointiohjelmaan, koska… (toiveeni ja odotukseni sekä miksi olisin hyvä aktori)

7. Haluaisin käsitellä mentorini kanssa seuraavia asioita ja teemoja (mainitse 3 tärkeintä teemaa)

8. Millaisen mentorin toivon saavani?

9. Kerro jotain muuta itsestäsi (esim. vapaa-ajasta, harrastuksista, yhdistystoiminnasta, perheestä…)

Hakulomake on luottamuksellinen ja sitä käsittelevät ainoastaan opiskelijamentorointityöryhmän jäsenet. Hakemus lähetetään myös mentorillesi.