Asiakkaan tyytyväisyyskysely ympärivuorokautisesta asumisesta

                     Valitse jokaisen kysymyksen osalta mielestäsi sopivin vaihtoehto.
 

1. Kyselyyn vastaaminen itsenäisesti vai omaisen avustamana?
2. Miten viihdytte asumisyksikössänne?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
3. Kuinka hyvin voitte vaikuttaa omaan päivärytmiinne?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
4. Koetteko olonne turvalliseksi?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
5. Kerrotaanko Teille riittävästi hoidostanne ja palvelustanne?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
6. Millaiseksi arvioisitte ruoan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
7. Mikäli tarvitsette apua ruokailussa, miten hyvin saatte sitä?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
8. Mikäli tarvitsette apua yhteydenpidossa omaisiinne, miten hyvin sitä saatte?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
9. Millaiseksi arvioitte asuntonne?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
10. Millaisiksi arvioitte kylpyhuone- ja wc- tilat?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
11. Millaiseksi arvioitte tilojen siisteyden?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
12. Onko käytössänne riittävästi apuvälineitä?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
13. Voitteko halutessanne olla muiden asukkaiden seurassa?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
14. Onko yhteiset tilat viihtyisät?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
15. Järjestetäänkö asumisyksikössänne riittävästi virkistystoimintaa?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
16. Pääsettekö ulkoilemaan riittävästi?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
17. Saatteko riittävästi lääkärin palveluita?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
18. Miten ystävälliseksi koette Teitä hoitavan henkilökunnan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
19. Miten ammattitaitoiseksi ja osaavaksi arvioitte yksikön henkilökunnan ?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
20. Millaiseksi arvioitte henkilökunnan palvelualttiuden?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
21. Millainen on kokonaisarvosananne palvelun ja hoidon laadusta?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono