Verksamhetsuppgifter 2018

Finlands Orienteringsförbund samlar med denna förfrågan uppgifter av föreningarnas verksamhet. Uppgifterna ger viktig information om verksamheten och data angående hela landet. Uppgifterna är basen för olika rapporter samt ansökan om Undervisnings- och kulturministeriets bidrag till idrottsorganisationerna.

Vi ber alla våra medlemsföreningar svara på förfrågan (ett svar per förening).

Frågorna berör verksamheten under året 2018. Svara senast 31.1.2019.

Du kan avbryta ifyllningen genom att trycka på knappen "spara och fortsätt senare". Därefter får du information (på finska) om hur du kan senare fortsätta att svara.

Stjärnmärkta frågor är obligatoriska.

Om du vill spara eller skriva ut svaren, är det möjligt när du har tryckt på "Skicka". Du kan även göra förändringar i dina svar i det här skedet. Kom ihåg, att till slut trycka på "Avslut" längst ned på sidan.

När du har sänt svaren, får du ett bekråftelse via email. Du ser dina svar via detta email.

Tack för ditt svar!

3. Medlemsantal 31.12.2018 Den här frågan är obligatorisk

Idrottsföreningar med diverse grensektioner svarar på de två första svarsfälten. En orienteringsförening ("suunnistuksen erikoisseura") svarar bara på det tredje fältet. Skriv 0 i tomma fälten. Ifall ni inte vet exakt medlemsantalet i orienteringssektionen, kan ni ge en uppskatting.
Hela idrottsföreningens medlemsantal
Orienteringssektionens medlemsantal
Orienteringsföreningens medlemsantal ("suunnistuksen erikoisseura)

4. Medlemmarnas ålders- och könsfördelning Den här frågan är obligatorisk

Ange uppgifterna i antal (inte procent).
21-åriga och äldre, totalt
Kvinnor
Män
20-åriga och yngre, totalt
Flickor
Pojkar

5. Vår förening (eller orienteringssektion) hade anställda under året 2018 Den här frågan är obligatorisk

Anställningsförhållande = arbetet sker enligt kontrakt (arbetsavtal) genom vilket en arbetstagare förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. Anställningsförhållandet kan vara heltid eller deltid, permanent eller tidsbegränsad.

OBS! Om ni hade anställda, som arbetade en kortare tid än en månad, ge uppgifterna i det sista alternativet.

En förening med diverse grensektioner rapporterar endast de anställda, som arbetar heltid eller deltid inom orienteringen.

6. Om er förening hade anställda under året 2018, skriv kort om titlarna, om arbetsuppgifterna och hur länge de jobbade. Fick ni stöd för löneutgifterna och vilket stöd?

1 av 4