Mitä mieltä taksiliikenteestä vuosi uudistuksen jälkeen?

Uusi liikennepalvelulaki täyttää 1.7.2019 vuoden.Liikennepalvelulain voimaantulo (1.7.2018) purki taksiliikenteen hintasääntelyn ja vapautti taksiluvat kilpailulle. Samaan aikaan alkoi Kelan kilpailuttamien palveluntuottajien toiminta koskien terveydenhuollon matkoja kuten esimerkiksi sairaanhoidon ja  kuntoutuksen matkat. Myös kunnat ovat kuluneen vuoden aikana kilpailuttaneet vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.Toki eivät vielä kaikki ja kilpailutuksia on myös meneillään.

Invalidiliitto kerää nyt uudelleen jatkovaikuttamisen tueksi tietoa yksittäisistä tilanteista - sekä hyvistä että huonoista kokemuksista. Tämän uusintakyselyn yksi tavoite on kerätä tietoa, miten taksipalvelujen toimivuus on muuttunut alkutilanteesta. 
 
Invalidiliitto on toiminut pitkäjänteisesti ja aktiivisesti pyrkien vaikuttamaan siihen, että fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuudet liikkua ovat yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa. Taksiuudistuksien tuomien epäkohtien korjaamiseksi on yhteistyö eri toimijoiden kanssa välttämätöntä. 

Lue lisää: https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/esteettomien-taksien-kuljettajakoulutus-nahdaan-tarpeellisena
https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/erityisryhmien-kuljettajakoulutusta-pohdittiin-invalidiliitossa 

1.  Tarvitsetko liikkumiseen tavallista henkilöautoa vai invataksia?

2. Kuulutko Invalidiliiton jäsenyhdistykseen?

3. Mikä on kotikuntasi?

4. Kokemus koskee sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa Kela-matkaa 1.7.2018 alkaen: Kerro käyttäjäkokemuksesi.

5. Kokemus koskee vammaispalvelulain perusteella järjestettävää matkaa 1.7.2018 alkaen: Kerro käyttäjäkokemuksesi.

6. Kokemus koskee itse tai työnantajan maksamaa matkaa 1.7.2018 alkaen: Kerro käyttäjäkokemuksesi.

7. Mitä muuta haluat sanoa aiheesta? Ajatuksiasi  kuljetusten haasteista tai havaituista hyvistä käytännöistä.