Ennakkokysely: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotokoulutus 2019, Forssa

1. Yhteystietosi

2. Mitä tutkintoja ja täydennyskoulutuksia olet suorittanut? Milloin?

3. Mikä on viimeisin ammatillinen tutkintosi? Vuosi?

4. Suorittamasi mahdolliset muut opinnot (esim. avoin amk tai avoin yliopisto) ja niiden laajuus opintopisteinä tai -viikkoina sekä niiden järjestäjä.

5. Työkokemuksesi vuosina? (kaikki työt)

6. Sosiaali- ja terveysalan työkokemuksesi? Erittele kaikki alan työkokemus; organisaatio, yksikkö/osasto, työtehtävä(t), työsuhteen kesto

7. Nykyinen työpaikkasi ja tehtäväsi?

8. Miksi haluat opiskella sairaanhoitajaksi?

9. Millaista lääkehoito-osaamisen kokemusta sinulla mahdollisesti on? (esim. LOVE); erittele koulutus, sisältö/laajuus,ajankohta

10. Onko sinulla voimassa oleva EA1- kortti?

11. Jos sinulla ei ole voimassa  olevaa EA1 korttia, milloin olet osallistunut viimeksi EA-kertaukseen ja/tai elvytyskoulutukseen?

12. Miten kuvaat viestintätaitojasi?

Erinomaisesti
Sujuvasti
Välttävästi
En lainkaan
Yhteensä
Keskiarvo
Osaan kirjallista viestintää (esim.esseen/raportin laatiminen lähdemerkintöineen).
Osaan suullista viestintää (esim. esiintyminen, puheen pitäminen).
Osaan toimia vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa.

13. Miten kuvaat englannin ja ruotsin kielen taitojasi?

Erinomaisesti
Sujuvasti
Välttävästi
En lainkaan
Yhteensä
Keskiarvo
Ymmärrän englanninkielistä tekstiä.
Pystyn itse tuottamaan sujuvaa tekstiä englanniksi.
Ymmärrän puhuttua englannin kieltä.
Pystyn puhumaan englanniksi.
Ymmärrän ruotsinkielistä tekstiä.
Pystyn itse tuottamaan sujuvaa tekstiä ruotsiksi.
Ymmärrän puhuttua ruotsin kieltä.
Pystyn puhumaan ruotsiksi.
Yhteensä

14. Miten kuvaat tietojenkäsittelytaitojasi?

Erinomaisesti
Sujuvasti
Välttävästi
En lainkaan
Yhteensä
Keskiarvo
Osaan windows-ympäristön peruskäytön.
Osaan käyttää O365-työkaluja.
Osaan käyttää Wordia.
Osaan käyttää Exeliä.
Osaan käyttää P0werPointia.
Osaan käyttää sähköpostia ja internetiä.
Yhteensä

15. Miten kuvaat verkko-opiskeluvalmiuksiasi?

Kyllä
Ei
Onko sinulla kokemusta verkko-opiskelusta?
Onko sinulla kokemusta sosiaalisen median käytöstä verkko-opiskelussa?
Onko sinulla käytössäsi verkko-opiskeluun tarvittavaa välineistöä (esim. web-kamera, mikrofoni)?

16. Kuvaile verkko-opiskelu ja sosiaalisen median käyttökokemuksiasi.

17. Arvioi omia valmiuksiasi opiskeluun ja itsenäiseen työskentelyyn.

Erinomiasesti
Sujuvasti
Välttävästi
En lainkaan
Yheensä
Keskiarvo
Osaan suunnitella opintojani.
Osaan suunnitella omaa työskentelyäni opinnoissa.
Osaan aikatauluttaa omaa työskentelyäni opinnoissa.
Osaan hakea luotettavaa tietoa.
Kykenen yhdistämään elämäntilanteeni ja  tulevan opiskelun

18. Mahdolliset erityisen tuen tarpeet? (esim. lukihäiriö, kuvaile millainen, miten todentuu/on todettu)

19. Onko sinulla todettu jokin terveydellinen haitta, sairaus, vamma tai muu oppimisen vaikeus, joka tulisi huomioida opiskelun järjestelyissä?

20. Nimeä oman näkökulmasi mukaan omat vahvuudet ja mahdollisuudet sekä mahdolliset heikkoudet ja kehittämiskohteet tulevien sairaanhoitajaopintojen suhteen?

21. Mitä muuta haluat mahdollisesti kertoa itsestäsi.

Kiitos vastauksestasi!
Ennakkokyselyn vastaukset ovat vain opinto-ohjaajan käytössä. Vastausten perusteella saadaan tietoa uusien opiskelijoiden mahdollisista  aikaisemmista opinnoista sekä osaamisesta sekä mahdollisista erityistarpeista. Alla linkki Hamk:n tietosuojailmoitukseen. http://www.hamk.fi/muut/Documents/Tietosuojailmoitus%20Opiskelijan%20henkil%c3%b6tietojen%20k%c3%a4sittely%2c%20HAMK.pdf