Omaisen tyytyväisyyskysely kotihoidosta

                      Valitse jokaisen kysymyksen osalta mielestäsi sopivin vaihtoehto.
 

1. Miten hyvin omaisenne saama kotihoito mahdollistaa kotona asumisen?
 
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
2. Millaiseksi arvioitte kotihoidon riittävyyden?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
3. Kuinka hyvin henkilökunta tukee omaistanne erilaisten asioiden hoitamisessa?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
4. Kuinka hyvin koti tällä hetkellä mielestänne soveltuu omaisenne hoitopaikaksi?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
5. Miten hyvin olette voinut osallistua omaisenne hoidon suunnitteluun?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
6. Miten hyvin saatte tietoa omaisenne hoidosta ja voinnissa tapahtuvista muutoksista?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
7. Miten hyvin saatte halutessanne yhteyden hoitavaan henkilökuntaan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
8. Millainen on henkilökunnan suhtautuminen omaiseenne?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
9. Miten käsityksenne mukaan omaisenne hygieniasta huolehditaan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
10. Miten käsityksenne mukaan omaisenne ruokailuista huolehditaan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
11. Miten hyvin kotihoito tukee omaistanne häntä kiinnostavaan virkistystoimintaan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
12. Millainen on henkilökunnan suhtautuminen Teihin?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
13. Kuinka hyvin henkilökunnalla on aikaa Teille?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
14. Miten tyytyväinen olette omaisenne kotihoidon nykytilaan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
15. Millaiseksi arvioitte henkilökunnan palveluasenteen?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
16. Millainen on kokonaisarviosi hoidon ja palvelun laadusta?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
17. Millainen mielikuva Teillä on kotihoidon palvelut tuottavasta tahosta asiantuntevana palveluntarjoajana?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
18. Missä kotihoidon alueella omaisenne asuu?
Huom! ostopalvelualueilla valitaan alue palveluntuottajan mukaan