Leppävirran veteraaniperinneyhteisö

 
Leppävirralle suunnitellaan perustettavaksi veteraaniperinneyhteisö, joka ylläpitää veteraaniperinnettä ja välittää tietoa siitä tuleville sukupolville. Veteraanisukupolven keski-ikä on jo yli 94 vuotta ja viimeinen iltahuuto lähestyy. Meidän nuorempien velvollisuutena ja tehtävänä on sotilas-, kotirintama-, ja siirtokarjalaisperinteen vaaliminen, säilyttäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville Leppävirralla.

Jokaiseen Pohjois -Savon kuntaan perustetaan paikallinen veteraaniperinneyhteisö. Näin myös Leppävirralla. Leppävirran kunta ja seurakunta vastaavat Leppävirran kunnan alueella veteraaniperinteen vaalimisesta kuntastrategiaa ja arvoja noudattaen yhteistoiminnassa perustettavan perinneyhteisön kanssa. Lakisääteinen veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä hoiva ja tukipalvelut hoidetaan valtion, kunnan ja veteraanijärjestöjen kautta viimeiseen iltahuutoon saakka. 

Tärkeintä on tehdä tästä kaikkien kuntalaisten yhteinen asia unohtamatta lainkaan kolmatta sektoria. Tärkein kohderyhmä on nuoret. Nyt pyydämme, että voisitte tehdä mahdollisen päätöksen osallistumisestanne Leppävirran veteraanisukupolven perinneyhteisöön. Pyydämme vastaustanne 15.4. mennessä.

Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Leppävirran kunnantalolle torstaina 14.3.19 klo 18.00. Tavoitteena on, että perinneyhteisön perustamisasiakirjan toimintaperiaatteet hyväksytään järjestöjen ja yhteisöjen allekirjoituksin kunnan Veteraanipäivän tilaisuudessa lauantaina 27.4.19. Yhdistyksen varsinainen perustamiskokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tässä perustamiskokouksessa valitaan kahdeksi vuodeksi (2019 – 2020) ensimmäinen veteraaniperinneyhteisö ja sille ensimmäinen puheenjohtaja.

Yhteyshenkilö, lisätietoja: Pentti Huopainen
pentti.huopainen@pp.inet.fi / 040- 547 9174 
 
Tervetuloa!
 
Leppävirran Veteraaniperinnetyöryhmä:
- Pohjois-Savon sotaveteraanipiirin veteraanisukupolven perinteen vaalimisen ohjausryhmän puheenjohtaja Pentti Huopainen
- Sotainvalidien Veljesliiton Leppävirran osasto ry, Reijo Sojakka
- Leppävirran Sotaveteraanit ry, Urpo Koponen
- Leppävirran rintamaveteraanit ry, Heikki Holopainen
- Leppävirta-Seura ry, Maija Teppana-Karvinen
- Leppävirran reserviläiset ry, Antti Laitinen
- Pajaharjun muatilan isäntä, Pekka Ropponen

Perustettavaan yhdistykseen kerätään osallistujia tällä lomakkeella.

1. Ilmoittaudun mukaan perustettavan Leppävirran veteraaniperinneyhteisön perustajajäseneksi:

2. Ilmoittautuja on

3. Ilmoittautuja on erityisesti kiinnostunut veteraaniperinnetoiminnassa

4. Luonnos Leppävirran veteraaniperinneyhteisön perustamiskirjaksi: 

Perustamiskirja    

Me allekirjoittaneet olemme tällä päivämäärällä perustaneet sotien 1939 - 1945 Leppävirran veteraanisukupolven veteraaniperinneyhteisön ja hyväksyneet sille toimintaperiaatteet, joita toteutetaan ja toimeenpannaan käytettävissä olevien henkilöstö- ja talousresurssien puitteissa.

* Huolehtia elossa olevista leppävirtalaisista sotiemme veteraaneista sekä heidän puolisoistaan ja leskistään, tukea heitä kuntoutukseen ja kotona asumiseen liittyvissä asioissa viimeiseen iltahuutoon saakka.
* ylläpitää, säilyttää ja siirtää Leppävirran Suomen 1939 – 1945 sotien sotilas-, kotirintama- ja siirtokarjalaisten perinnettä tuleville sukupolville.
* edistää maanpuolustushenkeä Leppävirralla yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.
* koordinoida vuosittaisen perinnetoiminnan tapahtumien, kuten vuosipäivien, seppeleen laskujen ja muiden veteraaniperinteen kunniatehtävien toimeenpano yhteistyössä muiden maanpuolustustyötä tekevien tai maanpuolustusta arvostavien tahojen kanssa.
* tallentaa ja julkaista Veteraaniperinnettä mahdollisuuksien mukaan.
* vaalia Veteraaniperinnettä yhdessä paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa.
* huolehtia Leppävirralla sijaitsevien Suomen 1939 – 1945 sotien muistomerkeistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarvittaessa huolehtia näiden muistomerkkien vaatiman kunnostus- ja huoltotyön organisoimisesta.
* tehdä muita sellaisia Veteraaniperinteeseen liittyviä tehtäviä, jotka perinneyhteisö katsoo mahdollisiksi joko jo käytettävissä olevien tai hankittavissa olevien resurssien puitteissa.
* Veteraanipäivän perustamiskirjan allekirjoitustilaisuudessa 27.4.2019 hyväksytään perinneyhteisön toimintaperiaatteet eri yhteisöjen ja yhdistysten allekirjoituksin.
* Perinneyhteisön varsinainen perustamiskokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tässä perustamiskokouksessa valitaan kahdeksi vuodeksi (2019 – 2020) ensimmäinen veteraaniperinneyhteisö ja sille ensimmäinen puheenjohtaja. Perinneyhteisö huolehtii jatkossa yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa perinnetyön vuosikalenterista ja pyytää eri yhteisöjä ja yhdistyksiä mukaan perinnetapahtuminen järjestelyihin.

Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri muodostaa yhden maakunnallisen Veteraaniperinneyhdistyksen, joka tulee koordinoimaan valtakunnallista ja alueellista perinnetoimintaa alueellaan. Leppävirran perinneyhteisö liittyy aikanaan Pohjois-Savon Veteraaniperinneyhdistyksen jäseneksi.

Kommentit, muutosesitykset yllä olevaan perustamisasiakirjaan: