Eläkeläiset ry:n tavoiteohjelma ikäystävälliseen Suomeen

Eläkeläiset ry:n arvoja ovat ihmisarvo, tasa-arvo ja solidaarisuus. Nämä arvot on määritelty vuonna 2013 hyväksytyssä ohjelmassa Oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen. Näistä arvoista lähtien Eläkeläiset ry esittää tulevaisuuteen suuntaavan ikääntymispoliittisen tavoiteohjelman.

Tavoiteohjelma Ikäystävälliseen Suomeen esittää toimenpiteitä, joilla turvataan kaikille Suomessa riittävä toimeentulo, yhdenvertainen osallisuus ja yhteiskunnan läpileikkaava ikäystävällisyys. Ikääntymispolitiikka koskee kaikkia, sillä tämän päivän työikäiset ovat huomispäivän eläkeläisiä. Sukupolvien vastakkainasettelun sijaan tarvitaan sukupolvet yhdistävää toimintaa, jolla yhteiskuntaan luodaan edellytykset hyvälle ikääntymiselle.

Voit lukea tavoiteohjelman kokonaisuudessaan painamalla tästä

1. Miten haluaisit kommentoida tavoiteohjelmaa?

5000 merkkiä jäljellä

2. Mitkä kohdat tavoiteohjelmasta ovat mielestäsi tärkeimpiä?

5000 merkkiä jäljellä

3. Miten toteuttaisit tavoiteohjelman edistämista 1) omalla paikkakunnallasi 2) valtakunnallisesti

5000 merkkiä jäljellä