Vanhusten palvelutarpeen arviointi

Vanhuksen palvelutarpeen arviointi alkaa kotikäynnillä asiakkaan luona. Ei-kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneille sekä eläkkeensaajan erityishoitotukea saaville pääsyn palvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemän päivän kuluttua yhteydenotosta. Kiireellisissä tilanteissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

 

Voitte jättää pyynnön palvelutarpeen arvioinnista tällä sähköisellä lomakkeella.

 

Ilmoitus 75 vuotta täyttäneen ja eläkkeesaajan erityishoitotuen saajan palvelutarpeen arvioinnista

 

Palvelutarpeen arviointi koskee kaikkia sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja. Näitä ovat vanhuksilla mm. kotihoito-, asumis- ja laitospalvelut sekä omaishoidon tuki.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse tai hänen läheisensä, laillinen edustajansa, muu henkilö tai viranomainen. Arviointi edellyttää aina asiakkaan omaa suostumusta. Hän voi kieltäytyä siitä itsemääräämisoikeuteen nojaten.

 

1. Ilmoitettavat henkilötiedot

Sukunimi
Etunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Ilmoituksen päivämäärä
Ilmoittaja
Ilmoituksen syy