Tarjouspyyntö - Erityisen tuen asiantuntijapalvelut

1. Mihin asioihin/haasteisiin toivotte tukea?

2. Palvelun toteutus: Millaisena haluatte palvelun toteutettavan?

3. Palvelun aihe/teema

4. Toivottu toteutusajankohta

5. Palvelunlaajuus

6. Palvelun toteutuspaikka

7. Kohderyhmä ja arvioitu osallistujamäärä

8. Oletteko olleet jo yhteydessä Ammattiopisto Spesian asiantuntijaan? Kyllä, keneen?

9. Lomakkeen lähettäjän yhteystiedot

10. Rahoitetaanko palvelu tilaajan hankkeesta?

11. Laskutusosoite ja mahdollinen viite

12. Lisätietoja

13. Valitse tarjouspyynnön lähetyspäivä