Sopimus järjestörekisterin yhteiskäytöstä
Luottamuksellinen

1. Sopimuksen osapuolet


Mielenterveyden keskusliitto ry

puh. 09 565 7730, toimisto@mtkl.fi
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
00700 Helsinki
Y-tunnus 0545957-4

Yhteyshenkilö: Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi

Jäsenyhdistyksen tiedot Tämä kysymys on pakollinen

Yhteyshenkilö rekisterin asioissa Tämä kysymys on pakollinen

2. Sopimusehdot

2.1 Tällä sopimuksella osapuolet sopivat Mielenterveyden keskusliiton Kilta-järjestörekisterin yhteiskäytöstä.

2.2 Jäsenyhdistys saa rekisteriin maksuttoman käyttöoikeuden, joka sisältää yhdistyksen jäsen- ja tapahtumarekisterin ylläpidon, siihen liittyvät raportointi- ja poimintatyökalut sekä laskutusosion.

2.3 Jäsenyhdistyksen henkilötietoja käsitellessä Mielenterveyden keskusliitto on tietojen Käsittelijän roolissa ja käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän eli jäsenyhdistyksen lukuun. Rekisterin käyttöehdoissa ja tietosuojaselosteessa kuvataan tähän yhteistyöhön liittyvät henkilötietojen käsittelyä koskevat toimintamallit sekä sitoumukset.

2.4 Sopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muussa kuin sopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa.
3. Henkilöstö

3.1 Sopimuksen osapuolet ovat vastuussa oman henkilöstönsä asianmukaisesta perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

3.2 Sopimuksen osapuolet ovat vastuussa siitä, että rekisterin tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on tarpeen.

3.3 Sopimuksen osapuolten on varmistettava, että henkilöstö, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja, on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

3.4 Jäsenyhdistyksen on tiedotettava Mielenterveyden keskusliitolle heti kaikista muutoksista, jotka koskevat yhdistyksen rekisterin käsittelijän vaihtumista.
4. Ilmoitukset tietoturvaloukkauksista

4.1 Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvasta tietoturvaloukkauksesta Mielenterveyden keskusliitolle. Ilmoitus on tehtävä tässä liitteessä mainitulle yhteyshenkilölle.

4.2 Mielenterveyden keskusliitto ilmoittaa tietoon tulleesta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivästystä kaikille jäsenyhdistyksille.

4.3 Liitto sitoutuu lisäksi ilmoittamaan muista olennaisista häiriö- tai ongelmatilanteista.

5. Sopimuksen voimassaolo Tämä kysymys on pakollinen

5.1 Tämä sopimus tulee voimaan ja sitoo molempia osapuolia, kun Mielenterveyden keskusliitto on vastaanottanut sähköisen sopimuksen ja myöntänyt jäsenyhdistykselle rekisterin käyttäjätunnukset. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
6. Hallituksen hyväksymät jäsenrekisterin käsittelijät

6.1 Yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

6.2 Yhteystiedot

Pöytäkirjaote

Liitä tähän allekirjoitettu pöytäkirjaote, jossa hallituksen päätös Kilta -rekisterin käyttöönotosta.

7. Sopimuksen lähettämisen päivämäärä Tämä kysymys on pakollinen

8. Yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat Tämä kysymys on pakollinen