Maijamäen koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu
- Käyttäjien toiveiden kartoituskysely

1. Valitse alta kumpaan kyselyistä vastaat? Pakollinen