Maijamäen koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu
- Käyttäjien toiveiden kartoituskysely
1. Valitse alta kumpaan kyselyistä vastaat?